środa 17 październik 2018

List na Nowy Rok 2013 - Rok Wiary

JEŻELI SÓL ZWIETRZEJE

List na Nowy Rok 2013, Rok Wiary, w Diecezji Warszawsko-Praskiej

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry, „Podwoje wiary (por. Dz 14,27) są dla nas zawsze otwarte”. Tymi słowami rozpoczyna Ojciec Święty Benedykt XVI list ogłaszający Rok Wiary. Przejdźmy razem przez te podwoje, my, którzy tworzymy miejscowy Kościół Warszawsko-Praski.

Czytaj więcej: List na Nowy Rok 2013 - Rok Wiary

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2013
«Czego Bóg od nas oczekuje?»

Przed nami kolejny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, kiedy to prowadzeni przez Ducha Świętego, wędrujemy do chrześcijańskich miejsc modlitwy, by razem z innymi braćmi w tej samej wierze, ponowić błaganie o wypełnienie się prośby Zbawiciela, aby Jego uczniowie byli jedno.

Czytaj więcej: Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Chorego

"Idź, i ty czyń podobnie!"(Łk 10, 37)

Drodzy Bracia i Siostry!

11 lutego 2013 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, odbędą się w sanktuarium maryjnym w Altötting uroczyste obchody XXI Światowego Dnia Chorego. Dzień ten jest dla chorych i pracowników służby zdrowia, dla wiernych chrześcijan i dla wszystkich osób dobrej woli „owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie święte Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości" (Jan Paweł II, List ustanawiający Światowy Dzień Chorego, 13 maja 1992 r., 3).

Czytaj więcej: Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Chorego

Strona 2 z 2

Scroll to top